พื้นที่ภาคตะวันตก


โรงถลุงเหล็กบางสะพาน

สถานที่: อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ความเสียหาย: ชาวบ้านบางสะพานขัดแย้งและแตกแยกรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน จากความคิดเห็นที่แบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายคือ สนับสนุน - คัดค้าน การก่อสร้างโรงถลุงเหล็กของเครือบริษัทสหวิริยา 

ผลจากการเผชิญหน้าและปะทะกันมีชาวบ้านฝ่ายสนับสนุนเสียชีวิต 1 รายคือ นายรักศักดิ์ คงตระกูล  ขณะที่ป่าพรุแม่รำพึง ซึ่งเป็นชนวนเหตุที่นำไปสู่การตรวจสอบและคัดค้านโครงการอย่างเข้มข้น ก็ถูกบุกรุกแผ้วถางเสียหายบางส่วน ทั้งการออกเอกสารสิทธิสวมทับป่าพรุผืนนี้ก็ถูกทยอยเพิกถอน ส่วนบ่อน้ำตื้นของชาวบ้านจำนวน 22 บ่อ ที่ลดแห้งลงจนใช้การไม่ได้หลังจากโครงการเริ่มขุดคูรอบพื้นที่ ก็มีหลายหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบ แต่ไม่มีความคืบหน้า  และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมหรืออีไอเอ กลายเป็นเอกสารที่ “ไม่น่าเชื่อถือ” ในสายตาชาวบ้านอีกต่อไป

อ่านต่อ...

คลังน้ำมันและโรงแยกคอนเดนเสทบ้านแหลม จ.เพชรบุรี

สถานที่: หมู่ที่ 5 ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

ความเสียหาย: ท่อส่งน้ำมันจากท่าเทียบเรือในทะเลทอดยาวมาถึงคลังน้ำมันบนฝั่งยาว 6 กิโลเมตร กีดขวางและสร้างความเสียหายให้กับเครื่องมือประมงของชาวบ้าน
    
ขณะที่การคัดค้านก็นำไปสู่ความรุนแรงถึงขั้นทำให้บุญสม นิ่มน้อย สมาชิก อบต.หมู่ 5 ต.บางแก้ว หนึ่งในแกนนำคัดค้านโครงการถูกยิงเสียชีวิตเมื่อ 2 กันยายน 2545 ส่วนแกนนำคนอื่นๆ ก็ถูกข่มขู่คุกคาม

ช่วงเวลา: ปี 2544 - ปัจจุบัน

อ่านต่อ...

แคดเมียมที่แม่ตาว

สถานที่: ห้วยแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก

ความเสียหาย: ชาวบ้าน 8 หมู่บ้านซึ่งอยู่ใน ต.แม่ตาว และ ต.พระธาตุผาแดง ไม่น้อยกว่า 6,000 คน ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ 
ขณะที่ผลผลิตทั้งข้าว ผัก ปลา และน้ำดื่ม ไม่สามารถใช้อุปโภคและบริโภคได้

ช่วงเวลา: มกราคม 2547 - ปัจจุบัน

อ่านต่อ...

"เอเย่นต์ ออเร้นจ์" ใต้สนามบินบ่อฝ้าย

สถานที่: สนามบินบ่อฝ้าย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ความเสียหาย: ไม่มีรายงานความเสียหายหรือการประเมินมูลค่าผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ...

โรงงานกระดาษสยามคราฟท์ลักลอบทิ้งขยะ จ.กาญจนบุรี

สถานที่: ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

ความเสียหาย: ชาวบ้านหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ต.วังศาลา และนักเรียนของโรงเรียนวัดวังศาลาได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นของการเผาขยะ และฝุ่นที่ฟุ้งกระจายขณะรถขนขยะแล่นผ่าน รวมทั้งขณะถ่ายเทขยะในพื้นที่หลังวัดวังศาลา ซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียง 60 เมตร บางคนป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ 
    
ขณะเดียวกันบ่อน้ำบาดาลและบ่อน้ำธรรมชาติก็เน่าเสีย ไม่สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้
    
การออกมาร้องเรียนของชาวบ้าน ทำให้ถูกข่มขู่คุกคามจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น

อ่านต่อ...

โรงหลอมตะกั่วพ่นพิษ

สถานที่: โรงงานรีไซเคิลแบตเตอรี่ บริษัทปฐมแก้ว 2000 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ความเสียหาย: เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เสียชีวิตด้วยโรคพิษสารตะกั่วเฉียบพลัน 3 ราย 
                        
คนงานและชาวบ้านที่อยู่รายรอบโรงงานจำนวน 40 คนจาก 74 คน ถูกตรวจพบว่ามีระดับตะกั่วในร่างกายสูงผิดปกติ

อ่านต่อ...

สุสานสารพิษที่ จ.กาญจนบุรี

อ่านต่อ...

โรงไฟฟ้าราชบุรี

อ่านต่อ...