"ห้วยน้ำพุ": 2 ทศวรรษแห่งชะตากรรมของสายน้ำและผู้คน (27 ก.พ. 63)


มูลนิธิบูรณะนิเวศ (27 กุมภาพันธ์ 2563)

 

"ห้วยน้ำพุ": ชะตากรรมของสายน้ำ และชาว ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี ผู้ใช้ชีวิตท่ามกลางผลกระทบจากโรงงานรับกำจัดของเสียอุตสาหกรรม มาเกือบ 2 ทศวรรษ