"ต้นทุนที่แท้จริง" ของการกำจัดขยะ (14 มิ.ย. 62)


 

"ต้นทุนที่แท้จริง" ของการกำจัดขยะ

 

บทสารคดี: กานต์ ทัศนภักดิ์ 


ถ่ายภาพ: กานต์ ทัศนภักดิ์ และสันติ ศรีมันตะ


 

ลำดับภาพ: กานต์ ทัศนภักดิ์


กำกับการถ่ายทำ: กานต์ ทัศนภักดิ์