ห้องภาพ


แม่เมาะ: ประท้วงการประชุมถ่านหินโลก (24 ม.ค. 48)

ภาพการชุมนุมประท้วงการประชุมถ่านหินโลก ที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2548

ภาพโดย ฝ้ายคำ หาญณรงค์
(24 มกราคม 2548)

อ่านต่อ...

แม่เมาะ: โรงไฟฟ้าและชุมชน (23 พ.ค. 47)

ภาพโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ. ลำปาง และชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงพื้นที่ดังกล่าว

ภาพโดย สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์
(23 พฤษภาคม 2547)

อ่านต่อ...

แม่เมาะ: ผ้าป่าสืบชะตาผู้ป่วย (23 พ.ค. 47)

ภาพงานผ้าป่าสืบชะตาผู้ป่วยแม่เมาะ และภาพชุมชนในพื้นที่ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2547

ภาพโดย สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์
(23 พฤษภาคม 2547)

อ่านต่อ...

แม่เมาะ: เหมืองถ่านหิน (9 เม.ย. 47)

ภาพเหมืองถ่านหินแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

ภาพโดย เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง
(9 เมษายน 2547)

อ่านต่อ...