ห้องภาพ


ลอบทิ้งขยะอันตราย: ท่าม่วง กาญจนบุรี (18 ส.ค. 56)

ภาพขยะอันตรายที่ถูกนำมาลักลอบทิ้งในหลายจุดของพื้นที่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์
(18 สิงหาคม 2556)

อ่านต่อ...

อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด: เก็บกู้คราบน้ำมัน 5 (1 ส.ค. 56)

ภาพการเก็บกู้คราบน้ำมันดิบ และสภาพชายหาดอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จ.ระยอง หลังเหตุการน้ำมันดิบของบมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) รั่วไหลลงสู่อ่าวไทย

ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์
(1 สิงหาคม 2556)

อ่านต่อ...

อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด: เก็บกู้คราบน้ำมัน 4 (1 ส.ค. 56)

ภาพการเก็บกู้คราบน้ำมันดิบ และสภาพชายหาดอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จ.ระยอง หลังเหตุการน้ำมันดิบของบมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) รั่วไหลลงสู่อ่าวไทย

ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์
(1 สิงหาคม 2556)

อ่านต่อ...

อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด: เก็บกู้คราบน้ำมัน 3 (31 ก.ค. 56)

ภาพการเก็บกู้คราบน้ำมันดิบ และสภาพชายหาดอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จ.ระยอง หลังเหตุการน้ำมันดิบของบมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) รั่วไหลลงสู่อ่าวไทย

ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์
(31 กรกฎาคม 2556)

อ่านต่อ...

อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด: เก็บกู้คราบน้ำมัน 2 (31 ก.ค. 56)

ภาพการเก็บกู้คราบน้ำมันดิบ และสภาพชายหาดอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จ.ระยอง หลังเหตุการน้ำมันดิบของบมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) รั่วไหลลงสู่อ่าวไทย

ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์
(31 กรกฎาคม 2556)

อ่านต่อ...

อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด: เก็บกู้คราบน้ำมัน 1 (31 ก.ค. 56)

ภาพการเก็บกู้คราบน้ำมันดิบ และสภาพชายหาดอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จ.ระยอง หลังเหตุการน้ำมันดิบของบมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) รั่วไหลลงสู่อ่าวไทย

ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์
(31 กรกฎาคม 2556)

อ่านต่อ...

ลักลอบทิ้งขยะอันตราย ขยะอุตสาหกรรม: ฉะเชิงเทรา - ปราจีนบุรี (6 เม.ย. 56)

ภาพการลักลอบทิ้งขยะอันตราย ขยะอุตสาหกรรม ในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.ปราจีนบุรี

ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์
(6 เมษายน 2556)

อ่านต่อ...

ลอบทิ้งขยะอันตราย: มาบไผ่ ชลบุรี (30 มี.ค. 56)

ภาพการลักลอบทิ้งขยะอันตราย ขยะอุตสาหกรรม ในพื้นที่ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีที่

ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์
(30 มีนาคม 2556)

อ่านต่อ...

ตรวจโรงขยะตำบลสองคลอง (17 ธ.ค. 54)


ภาพโดย ดาวัลย์ จันทรหัสดี
(17 ธันวาคม 2554)

อ่านต่อ...

ตรวจทิ้งขยะตำบลสองคลอง (14 เม.ย. 54)

ภาพโดย ดาวัลย์ จันทรหัสดี
(14 เมษายน 2554)

อ่านต่อ...