ห้องภาพ


การประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา: กรณีบ่อขยะ เทศบาล จ.กระบี่ (25 ม.ค. 62)

ภาพการประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา: กรณีบ่อขยะ เทศบาล จ.กระบี่ 

ห้องประชุม สำนักงานเทศบาล จ. กระบี่

ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์ (Karnt Thassanaphak)
(25 มกราคม 2562)

อ่านต่อ...

การลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม: อ.เมือง จ.กระบี่ (20 ธ.ค. 61)

ภาพการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม: อ.เมือง จ.กระบี่

ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์ (Karnt Thassanaphak)
(20 
ธันวาคม 2561)

อ่านต่อ...

การลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม "เหมืองทองคำ จ.เลย" (28 ส.ค. 61)

การลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม "เหมืองทองคำ จ.เลย" 
อ.วังสะพุง จ.เลย
ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์ (Karnt Thassanaphak)

(28 ส.ค. 61)

อ่านต่อ...

อบรม "อาสาสมัครเฝ้าระวังมลพิษ" (21 - 23 ก.ค. 60)

ภาพบรรยากาศการอบรม "อาสาสมัครเฝ้าระวังมลพิษ"

ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์ (Karnt Thassanaphak)
(21 - 23 กรกฎาคม 2560) 

อ่านต่อ...

เวทีนำเสนอผลการศึกษา: "ภาพรวมปัญหามลพิษอุตสาหกรรม 2558 - 2559 และผลการศึกษาโลหะหนักในตะกอนดิน 8 จังหวัด" (5 มิ.ย. 60)

เวทีนำเสนอผลการศึกษา"ภาพรวมปัญหามลพิษอุตสาหกรรม 2558 - 2559 และผลการศึกษาโลหะหนักในตะกอนดิน 8 จังหวัด"
จัดโดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ ร่วมกับ ARNIKA Association

ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์ (Karnt Thassanaphak)
(5 มิถุนายน 2560)

อ่านต่อ...

งานบุญภูเขา อ.วังสะพุง จ.เลย (3 เม.ย. 60)

ภาพบรรยากาศ "งานบุญภูเขา" บ้านนาหนองบง ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย 3 เมษายน 2560

ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์ (Karnt Thassanaphak)
(3 เมษายน 2560)

อ่านต่อ...

สัมมนาวิชาการ 60 ปี "โรคมินามาตะ" (10 ก.ย. 59)

บรรยากาศสัมมนาวิชาการ: 60 ปี "โรคมินามาตะ"
ณ ห้องประชุม Auditorium 801 ชั้น 7 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์
(10 กันยายน 2559)

 

อ่านต่อ...

สัมมนาวิชาการ "ศูนย์กำจัดขยะและโรงไฟฟ้าเชียงรากใหญ่" (29 มี.ค. 59)

ภาพบรรยากาศการสัมมนาวิชาการ "ธรรมาภิบาลเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน": กรณี "ศูนย์กำจัดขยะและโรงไฟฟ้าเชียงรากใหญ่"
(29 มีนาคม 2559)

อ่านต่อ...

เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม: สระบุรี (22 ก.พ. 59)

มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) และ Arnika ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ที่ จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559

ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์
(22 กุมภาพันธ์ 2559)

อ่านต่อ...

เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม: ขอนแก่น (20 ก.พ. 59)

มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) และ Arnika ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ที่ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559

ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์
(20 กุมภาพันธ์ 2559)

อ่านต่อ...