กลุ่มคนรักษ์หนองหอย ไม่ทน ยื่นหนังสือถึง กรอ. ร้องตรวจสอบ โรงงานฝังกลบและรีไซเคิลขยะ “บ.ล้อทองคำ เวสต์" หลังก่อผลกระทบในพื้นที่

กลุ่มคนรักษ์หนองหอย ไม่ทน ยื่นหนังสือถึง กรอ. ร้องตรวจสอบ โรงงานฝังกลบและรีไซเคิลขยะ “บ.ล้อทองคำ เวสต์" หลังก่อผลกระทบในพื้นที่

1 มีนาคม 2566

กองบรรณาธิการเพจ "หยุดภัยมลพิษ Pollution-Free EARTH"

 

ภาพถ่ายโดย: มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)

 

วันนี้ (1 มี.ค. 66) “กลุ่มคนรักษ์หนองหอย” หมู่ 4 บ้านหนองหอย ต. วังตะเคียน อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี กว่า 20 คน ที่เดือดร้อนจากการประกอบกิจการของ บริษัท ล้อทองคำ เวสต์ จำกัด ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือกับอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเรียกร้องให้ตรวจสอบการประกอบกิจการของบริษัทดังกล่าว และขอให้ระงับการอนุญาตนำของเสียเข้ามาในเขตพื้นที่โรงงาน

 

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัท ล้อทองคำ เวสต์ จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการทำเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันหล่อลื่นและตัวทำลายที่ใช้แล้ว ทำเชื้อเพลิงชนิดแข็ง ย้อมและล้างบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวทำละลาย ทำสีกันสนิมเกรดบี ทำปุ๋ยจากตะกอนชีวภาพ ทำวัสดุภัณฑ์ในการก่อสร้างจากของเสียที่ไม่เป็นอันตราย ทำน้ำยาล้างพื้น ล้างรถ ต่อมาในปี 2562 ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการคัดแยกและฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย

 

โดยชาวบ้านกลุ่มคนรักษ์หนองหอย กล่าวว่า การมายื่นหนังสือในวันนี้ เพราะต้องการให้ตรวจสอบการประกอบกิจการของ บริษัท ล้อทองคำ เวสต์ จำกัด ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการของโรงงานแห่งนี้มาตั้งแต่ปี 2563 โดยเฉพาะปัญหากลิ่นเหม็น การรั่วไหลของน้ำชะขยะ รวมถึงกลิ่นเหม็นจากการเผาไหม้ขยะ ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ร้องเรียนกับหลายหน่วยงาน แต่ปัญหาเหล่านี้กลับยังไม่ได้รับการแก้ไข

 

ทั้งนี้ จากการติดตามการดำเนินการของกรมโรงงานอุตสาหกรรมครั้งล่าสุด ชาวบ้านได้รับทราบมาว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีได้มีคำสั่งให้โรงงานปรับปรุง แต่กลับไม่ทราบเลยว่ามีคำสั่งปรับปรุงอะไรและโรงงานดำเนินการปรับปรุงเป็นตามคำสั่งหรือไม่ รวมถึงยังพบว่ามีการเผาขยะในพื้นที่ของโรงงาน ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยเฉพาะปัญหากลิ่นเหม็นรบกวน

 

นอกจากนี้ ชาวบ้านในพื้นที่ยังมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาการจัดการกากอุตสาหกรรม จากกรณีที่โรงงานมีการนำของเสียเข้ามาฝังกลบภายในโรงงาน เนื่องจากในช่วงที่มีคำสั่งปรับปรุงโรงงาน ไม่พบรถบรรทุกวิ่งเข้ามาในพื้นที่ แต่ปัจจุบันกลับพบว่ามีรถบรรทุกวิ่งเข้าในโรงงาน ชาวบ้านในพื้นที่จึงมีความกังวลว่าอาจจะมีการนำของเสียเข้ามาฝังกลบในพื้นที่ ซึ่งอาจรั่วไหลลงสู่คลองพระปรงและพื้นที่ทางการเกษตรที่อยู่ไม่ไกลจากโรงงานมากนัก ด้วยเหตุนี้ ชาวบ้านในพื้นที่จึงได้ยื่นหนังสือเพื่อขอให้พิจารณาระงับการอนุญาตนำของเสียเข้ามาในเขตพื้นที่โรงงานดังกล่าว

 

จุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้รับหนังสือในครั้งนี้ พร้อมกับเปิดห้องประชุมเพื่อรับฟังข้อเรียกร้องรวมถึงปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านกลุ่มคนรักษ์หนองหอย โดยมี นายพรยศ กลั่นกรอง รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นางจินดา เตชะศรินทร์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม เข้าร่วมฟังด้วย

 

ด้านอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกล่าวว่า ตนรับทราบถึงปัญหาของชาวบ้านที่ได้ร้องเรียนมาในวันนี้ และจะปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ภายใต้ข้อกฎหมายทั้งหมดที่มีอย่างเต็มกำลัง อย่างไรก็ตาม จะต้องรอดูผลการตรวจวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อมก่อน ซึ่งทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เก็บตัวอย่างเพื่อไปวิเคราะห์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา หากผลการวิเคราะห์ตรวจพบของเสียอันตราย ตนจะดำเนินการตรวจสอบเพื่อสำรวจหาของเสียอันตรายที่ถูกฝังกลบอยู่ในใต้ดิน และจะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบปัญหา แล้วจึงจะสรุปว่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรได้บ้าง