การต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิและทรัพยากรชุมชน กรณีโครงการจัดการนํ้าเสียเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ (คลองด่าน) (มีนาคม 2546)

การต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิและทรัพยากรชุมชน
กรณีโครงการจัดการนํ้าเสียเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ (คลองด่าน)

โดย

สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์
ดาวัลย์ จันทรหัสดี

สนับสนุนโดย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

(มีนาคม 2546)

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร