บทความ: "เสียงจากชาวบ้านคลองด่าน" ต่อโครงการบำบัดน้ำเสียจังหวัดสมุทรปราการ (มิ.ย. 44)


"เสียงจากชาวบ้านคลองด่าน" ต่อโครงการบำบัดน้ำเสียจังหวัดสมุทรปราการ                   

โดย กลุ่มพิทักษ์รักท้องถิ่น และกลุ่มศึกษาและรณรงค์มลภาวะอุตสาหกรรม, มิถุนายน 2544

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร