กนอ.เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น “โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3” (28 เม.ย. 59)

MGR Online 28 เมษายน 2559
กนอ.เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น “โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3”

ระยอง - กนอ.เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นทบทวนร่างรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ครั้งที่ 3 “โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3” ชาวบ้านหวั่นผลกระทบสิ่งแวดล้อม หลังทราบต้องถมทะเลนับพันไร่
       
       วันนี้ (28 เม.ย.) ที่ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง นายวิฑูรย์ อยู่ทิม รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นประธานจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียการทบทวนร่างรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ครั้งที่ 3 โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3
       
       โดย มีนายจำรัส เณรทอง ผู้เชี่ยวชาญ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งไทย นางนลินี กาญจนมัย ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรม นายวีระศักดิ์ แจ้งการ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมดำเนินการกลุ่มมาบตาพุด (สนม.) นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ซีเอสอาร์ ประชาสัมพันธ์ และมีส่วนร่วมของประชาชนจากบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ปรึกษาโครงการฯ มานำเสนอ
       
       ทั้งผลการศึกษาโครงการฯ เหตุผลและความจำเป็น รูปแบบและองค์กรประกอบของท่าเรือ แผนการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ฯ ผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการในการป้องกัน แก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบ โดยมีภาคประชาชน กลุ่มประมง และชุมชนชายฝั่ง หาดพลา อ.บ้านฉาง เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
       
       ทั้งนี้ นายวิเชียร ศักดิ์เจริญ ประธานชุมชนมาบข่า-สำนักอ้ายงอน เทศบาลเมืองมาบตาพุด กล่าวว่า โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 มีการถมทะเลนับ1,000 ไร่ ขอให้ใช้บริษัทรับเหมารถบรรทุกหรือรถพ่วงในการขนส่งในพื้นที่ จ.ระยอง ไม่ใช่นำรถจากที่อื่นมาวิ่งนับ 100 คัน เท่ากับมาเพิ่มรถวิ่งในการจราจร ทำให้การจราจรติดขัดมากขึ้น การถมทะเลเท่ากับเป็นการไล่พื้นที่กลุ่มประมงเรือเล็ก จะเยียวยาให้กลุ่มประมงอย่างไรในระยะยาว และขอให้มีการเสียค่ารุกล้ำลำน้ำแก่เทศบาลที่รับผิดชอบพื้นที่ เพื่อนำเงินดังกล่าวมาพัฒนาท้องถิ่น
       
       ด้านผู้แทนชุมชนชายฝั่ง ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง กล่าวว่า การที่จะถมทะเลนับพันไร่ย่อมส่งผลกระทบชายฝั่ง ต.พลา แน่นอน จุดที่จะมีการถมทะเลเป็นแหล่งทำมาหากินของกลุ่มประมง ถมทะเลแล้วจะให้ไปหากินจุดไหน จะหาแหล่งพื้นที่เพาะพันธุ์ปลาให้กลุ่มประมงอย่างไร และจะทำอย่างไรไม่ให้พื้นที่ชายฝั่งถูกกัดเซาะมากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้
       
       การรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 นั้น ชุมชายฝั่งพลาไม่เคยรู้มาก่อนว่าจะมีโครงการการถมทะเลอีก ทุกวันนี้บ้านที่อยู่อาศัยของชุมชนชายฝั่งถูกกัดเซาะลึกเข้าไปมาก ขอให้ผู้เชี่ยวชาญบริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง
       
       นายสรรเสริญ แสงจันทร์ เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก กล่าวว่า การถมทะเลนับพันไร่ ขวางทางเดินน้ำทะเลย่อมส่งผลกระทบชายฝั่งแน่นอน ชาวบ้านที่อยู่ชายฝั่งทะเลเขาอยู่กันมานานย่อมรู้ดีว่า การถมทะเลย่อมเกิดผลกระทบอย่างไร เคยลงไปดูพื้นที่จริงหรือไม่ ถ้ามีความจริงใจขอให้ทำตามที่ชาวบ้านเสนอความคิดเห็นไป