ประท้วงโรงงานหลอมขยะส่งกลิ่นเหม็น นานกว่า 5 ปี (7 ม.ค. 63)

Thaipbs 7 มกราคม 2563
ประท้วงโรงงานหลอมขยะส่งกลิ่นเหม็น นานกว่า 5 ปี

นักเรียนและชาวบ้านในพื้นที่ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา กว่า 200 คน รวมตัวกันเดินขบวนเรียกร้องให้หน่วยงานสั่งปิดโรงงานรีไซเคิลหลอมเหล็กขยะ ที่ส่งกลิ่นเหม็นสร้างมลพิษให้คนในชุมชนมานานกว่า 5 ปี

วานนี้  (6 ม.ค.2563) ตัวแทนนักเรียน และชาวบ้านจาก 2 ตำบลใน อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา กว่า 200 คน เดินขบวนประท้วงโรงงานรีไซเคิลหลอมเหล็กขยะ หลังจากที่ผ่านมาโรงงานไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นรุนแรงได้ ตามข้อตกลงที่ทางโรงงานได้ตกลงกับชาวบ้านไว้ ในวันนี้จึงทำให้ชาวบ้านได้ร่วมกันเดินขบวนเรียกร้องให้โรงงานปิดกิจการ ยกเลิกการผลิต

โดยที่ผ่านมาทางรายการสถานีประชาชนได้นำเสนอประเด็นความเดือนร้อนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบกลิ่นเหม็นจากการรีไซเคิลหลอมเหล็กขยะ กับผลกระทบ ซึ่งในปี 2557 ตัวแทนชาวบ้านได้ยื่นฟ้องสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับพวกรวม 5 คน เนื่องจากใช้อำนาจโดยมิชอบและละเลยการปฏิบัติหน้าที่ปล่อยให้ บริษัทซีฟี้ อินดัสตรี้ จำกัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมทุนของนักธุรกิจชาวจีน มาตั้งโรงงานรีไซเคิลและหลอมขยะอยู่เลขที่ 108 หมู่ 2 ต.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยาตั้งแต่เมื่อปี 2553 เป็นเหตุให้เกิดปัญหามลพิษน้ำเสีย กลิ่นเหม็นแพร่กระจายกระทบต่อชาวบ้านและสภาพแวดล้อมอย่างรุนแรง นอกจากนี้ชาวบ้านได้ร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวหลายหน่วยงานแต่เรื่องไม่คืบหน้า จนนำไปสู่การลงชื้อชาวบ้าน 94 คน รวมฟ้องต่อศาลปกครองสุงสุด

ปรากฎว่าในวันที่ 4 ก.ย.2561 ศาลปกครองกลางได้พิพากษาสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาติการขยายโรงงานเพื่อหล่อหลอมโลหะและกระบวนการแยกชิ้นส่วนขยะอิเล็คทรอนิกส์ และสั่งให้อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 37 วรรคสองและมาตรา 39 แห่ง พรบ.โรงงาน 2535 โดยการไปประทับตราผูกมัดเครื่องจักรไม่ให้มีการประกอบการในส่วนการหล่อหลอมโลหะต่อไปทั้งนี้ภายใน 30 วันนับแต่คดีถึงที่สุดศาลปกครอง มีคำพิพากษา ว่าโรงงานดังกล่าวมีความผิดในเรื่องการขอใบอนุญาติ ไม่ชอบโดยกฎหมาย และมีคำสั่งให้อุตสหกรรมจังหวัพระนครศรีอยุธยา ควบคุมโรงงาน และให้เพิกถอนใบอนุญาติ

หลังจากนั้นทางโรงงานได้ยื่นอุทธรณ์ กับศาล เพื่อขอความเป็นธรรม จนกระทั้งล่าสุดในวันนี้ชาวบ้านจึงรวมตัวเพื่อปิดโรงงาน หลังไม่สามารถแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นได้ โดยข้อสรุปที่ได้ในวันี้ทางโรงงาน อ้างมีการสั่งซื้อเครื่องจักรเพื่อกรองกลิ่นเหม็น คาดอีก8 เดือนถึงจะสามารถติดตั้งเดินเครื่องจักรเพื่อแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นได้อย่างเป็นรูปธรรม


ขณะที่นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้าน เนื่องจากที่ผ่านมาชาวบ้านได้ร้องขอให้ทางสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ช่วยเหลือทางกฎหมาย โดยหลังจากนี้ทางนายศรีสุวรรณ บอกว่าจำนำรายชื่อของชาวบ้านไปยื่นฟ้องศาลปกครอง เพื่อขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ให้กับชาวบ้านต่อไป