มูลนิธิบูรณะนิเวศ
 
สิทธิการเข้าถึงข้อมูลมลพิษ (PRTR)
วิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง
ขยะอุตสาหกรรมและสารเคมีอันตราย
มาบตาพุดศึกษา
สารเคมีในวงจรผลิตภัณฑ์
พื้นที่มลพิษ
ภาคธุรกิจและความรับผิดชอบ
ข้อมูลนโยบายและกฎหมาย
มัลติมีเดีย/Multimedia
กิจกรรมและสัมมนาเอกสาร/ข้อมูลเผยแพร่

หนังสือ: "ห้วยน้ำพุ" (พิมพ์ครั้งแรก: เมษายน 2561)

บทบันทึกกรณีพิพาทด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม ระหว่างชาว ต.น้ำพุ อ.เมือง และ ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี กับโรงงานรีไซเคิลและฝังกลบของเสีย
บรรณาธิการ: เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง และกานต์ ทัศนภักดิ์

(พิมพ์ครั้งแรก: เมษายน 2561)

อ่านต่อ...

ชุดนิทรรศการ: "ขยะในท้องทะเลและมหาสมุทร" (ม.ค. 62)

โดยมูลนิธิบูรณะนิเวศ  (EARTH)
(มกราคม 2562)

อ่านต่อ...

ชุดนิทรรศการ: "ขยะพลาสติก" (ม.ค. 62)

โดยมูลนิธิบูรณะนิเวศ  (EARTH)
(มกราคม 2562)

อ่านต่อ...

ชุดนิทรรศการ: "ของเสียเหลือศูนย์" (ม.ค. 62)

โดยมูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)
(มกราคม 2562)

อ่านต่อ...

Ecological Alert and Recovery - Thailand (EARTH) | June 2019

Co-Authors: Tanya Lee Roberts-Davis & Penchom Saetang
(๋June, 2019)

อ่านต่อ...

รายงานการศึกษาการนำเข้าขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ระหว่างปี 2557-2561 (มิ.ย. 62)

รายงานการศึกษาการนำเข้าขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ระหว่างปี 2557-2561
โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ
(มิถุนายน 2562)

อ่านต่อ...

หนังสือ: ปรอทในปลา ในพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย 2559 – 2560 (พิมพ์ครั้งแรก 2561)

ปรอทในปลา ในพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย (2559 – 2560)
โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ และสมาคมอาร์นิกา (Arnika Association) สาธารณรัฐเช็ก

คณะผู้วิจัย: Vaclav Mach, Marek Sir, Martin Bystriansky, Jindrich Petrlik, Jitka Strakova, อัครพล ตีบไธสง, อัฏฐพร ฤทธิชาติ, เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง, นิชา รักพานิชมณี
ผู้เขียน: Ing. Jana Tremlova, Ph.D.
แปลและเรียบเรียง: อัครพล ตีบไธสง และอัฏฐพร ฤทธิชาติ

(พิมพ์ครั้งแรก 2561)

อ่านต่อ...

หนังสือ: สารมลพิษตกค้างยาวนานในพื้นที่มลพิษของไทย (พิมพ์ครั้งแรก 2561)

รายงานการศึกษาสารมลพิษตกค้างยาวนานในพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม 4 จังหวัด: เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง, อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร, ตำบลท่าตูม จังหวัดปราจีนบุรี, และอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่นโดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ และสมาคมอาร์นิกา (Arnika Association) สาธารณรัฐเช็ก 
คณะผู้วิจัย: Václav Mach, Ph.D., RNDr. Jindrich Petrlik, อัครพล ตีบไธสง, อัฏฐพร ฤทธิชาติ, นิชา รักพานิชมณี  
ผู้เขียน: Václav Mach, Ph.D.
แปลและเรียบเรียง: อัฏฐพร ฤทธิชาติ

(พิมพ์ครั้งแรก 2561)

อ่านต่อ...

หนังสือ: ไข่ไก่ ตัวชี้วัดการปนเปื้อนสารมลพิษตกค้างยาวนาน (POPs) ในสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (พิมพ์ครั้งแรก 2561)

ไข่ไก่ ตัวชี้วัดการปนเปื้อนสารมลพิษตกค้างยาวนาน (POPs) ในสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (Chicken eggs as an indicator of POPs pollution in Thailand)
โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ และสมาคมอาร์นิกา (Arnika Association) สาธารณรัฐเช็ก
คณะผู้วิจัย: Ph.D., RNDr. Jindrich Petrlik, Václav Mach, อัฏฐพร ฤทธิชาติ, นิชา รักพานิชมณี, อัครพล ตีบไธสง
ผู้เขียน: RNDr. Jindrich Petrlik 
แปลและเรียบเรียง: อัครพล ตีบไธสง และอัฏฐพร ฤทธิชาติ

(พิมพ์ครั้งแรก 2561)

อ่านต่อ...

หนังสือ: ผลกระทบของโลหะหนัก ในพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมฯ (พิมพ์ครั้งแรก 2561)

รายงานผลการศึกษาโลหะหนักในตะกอนดินในพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม 8 จังหวัดของประเทศไทย โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ และสมาคมอาร์นิกา (Arnika Association) สาธารณรัฐเช็ก
คณะผู้วิจัย: Vaclav Mach, Marek Sir, Martin Bystriansky, Jindrich Petrlik, Jitka Strakova, อัครพล ตีบไธสง, อัฏฐพร ฤทธิชาติ, เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง, นิชา รักพานิชมณี
ผู้เขียน: Vaclav Mach, Marek Sir, อัครพล ตีบไธสง, อัฏฐพร ฤทธิชาติ
แปลและเรียบเรียง: อัครพล ตีบไธสง และอัฏฐพร ฤทธิชาติ

(พิมพ์ครั้งแรก 2561)

อ่านต่อ...

หนังสือ: อะไรอยู่ในถ่านหิน? (2561)

ฐิตินันท์ ศรีสถิต: เขียน
กานต์ ทัศนภักดิ์: บรรณาธิการ

อ่านต่อ...

เอกสารประกอบและไฟล์นำเสนอ: เปิดปูมกรณีการนำเข้า "ขยะพิษ" (21 มิ.ย. 61)

เอกสารประกอบและไฟล์นำเสนอในการแถลงข่าว เปิดปูมกรณีการนำเข้า "ขยะพิษ"
โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ ร่วมกับประชาชนผู้เดือดร้อน 7 จังหวัด 
(21 มิถุนายน 2561)

อ่านต่อ...

เอกสารประกอบการบรรยาย "โครงการเสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชนเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและปกป้องตนเอง" (2560)

จัดโดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ  ร่วมกับ "กลุ่มเพื่อน SALG เพื่อสังคม"
(26 มีนาคม 2560  และ 9 เมษายน 2560)

อ่านต่อ...
ดูเอกสาร/ข้อมูลเผยแพร่ทั้งหมด

ข่าว/บทความ

ทสม.ระยอง​ หวั่นถมทะเลกว่าพันไร่ในโครงการสร้างท่าเรือมาบตาพุด​ เฟส​ 3​ ทำ​สิ่งแวดล้อมพัง (13 ก.ย. 62)

MGR Online 13 กันยายน 2562
ผู้ทรงคุณวุฒิ​ ทช. ด้านสิ่งแวดล้อม​ ยื่นหนังสืออธิบดี​ ทช. อธิบดีประมง และ ผอ.สิ่งแวดล้อมภาค 13 กรณีการก่อสร้างท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด​ เฟส 3​ ที่จะต้องถมทะเลกว่า​ 1 พันไร่​หวั่นกระทบสิ่งแวดล้อมทางทะเล

 

อ่านต่อ...

หาดใหญ่วิกฤติ ฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน ไฟป่าอินโดฯลาม (10 ก.ย. 62)หาดใหญ่วิกฤติ ฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน ไฟป่าอินโดฯลาม (10 ก.ย. 62)

แนวหน้าออนไลน์ 10 กันยายน 2562
หมอกควันไฟป่าอินโดฯ กระทบ จ.สงขลา ส่งผลให้ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐาน ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 ส่วนที่ จ.ยะลา เร่งติดตามสถานการณ์ผลกระทบ ขอความร่วมมือประชาชนงดการเผา เพิ่มปริมาณควัน

อ่านต่อ...

สะเทือนใจ! "ดร.ธรณ์" เล่าภาพอวสานทะเลไทย หลังพบซากขยะใต้ทะเลจำนวนมาก (10 ก.ย. 62)

MGR Online 10 กันยายน 2562
ดร.ธรณ์ เผยภาพเก็บขยะตามแนวปะการัง พบมีมากจนรู้สึกหมดหวัง วอนต้นน้ำช่วยกันรักษาทรัพยากร ย้ำ จะพยายามทำต่อไป ทุกคนกำลังพยายาม

อ่านต่อ...

เครือข่ายต้านสารพิษบุกทวงสัญญา‘มนัญญา’ ประกาศแบนสิ้นปีนี้ (9 ก.ย. 62)

แนวหน้าออนไลน์ 9 กันยายน 2562
วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี (ไบโอไทย) เผย 10 ก.ย. กันยายน เครือข่ายต้านสารเคมีวัตถุอันตรายทางการเกษตรฯ 686 องค์กร จะเข้าพบ รมช. เกษตรฯ เพื่อสนับสนุนให้มีการแบนสารพิษ 3 ชนิด คือ พาราควอต ไกลโฟรเซส คลอร์ไพริฟอส ในสิ้นปีนี้ ตามที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้

อ่านต่อ...

อจน. ยันระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 24 แห่งใช้งานได้ปกติ โต้ไม่เคยผลาญงบ 5 พันล้าน (9 ก.ย. 62)

MGR Online 9 กันยายน 2562
ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย เปิดเผยถึงกรณีที่มีข่าวอ้างข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) โดยระบุว่า อจน.ใช้งบประมาณกว่า 5 พันล้านบาท ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน 24 แห่งทั่วประเทศ แต่ขาดงบซ่อมแซมเพื่อเดินระบบ จนไม่สามารถใช้งานได้ หรือบางแห่งก่อสร้างใหญ่เกินความจำเป็นว่า ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

อ่านต่อ...

Global Ban on Exporting Hazardous Waste to Developing Countries Becomes Law (8 ก.ย. 62)

Basel Action Network, September 8, 2019
อีกย่างก้าวที่สำคัญของความพยายามในการต่อสู้ขัดขวาง "การค้าขยะอันตราย" - การลงนามให้สัตยาบันของ "ประเทศโครเอเชีย" ได้ทำให้จำนวนประเทศที่ลงนามครบตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ในเงื่อนไข และส่งผลให้ภาคแก้ไขของอนุสัญญาบาเซล (Basel Ban) มีผลคุ้มครองทุกประเทศที่ลงนามไม่ให้กลายเป็นถังขยะโลก - อย่างไรก็ตาม เนื่องจากไทยยังคงไม่ได้ลงนามให้สัตยาบัน Basel Ban จึงยังไม่มีผลคุ้มครองประเทศไทย

อ่านต่อ...

ดีเดย์ 1 ม.ค.64 ไทยเลิกแจก "ถุงพลาสติก" ทั่วประเทศ (8 ก.ย. 62)

Thai PBS 8 กันยายน 2562
1 ปีผ่านไป ลดแจกถุงพลาสติกแล้วกว่า 2,000 ล้านใบ ทส.ลุยต่อจับมือห้างใหญ่-เซเว่น เลิกแจกถุงพลาสติกให้ลูกค้าถาวร ตั้งแต่ 1 ม.ค.2563 ส่วนตลาดสด ร้านขายของชำ ขอความร่วมมือขยับปรับตัวตาม ตั้งเป้าเลิกใช้ทั่วไทย 1 ม.ค.64 พร้อมดันกฎหมายบังคับใช้ควบคู่การรณรงค์

 

อ่านต่อ...

คพ.ปัด ไฟป่า​อินโดฯ​ต้นเหตุหมอกควันภาคใต้​ ชี้ เกิดจากไฟป่าพรุควนเคร็งในประเทศ (8 ก.ย. 62)

Nation TV 8 กันยายน 2562
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ไม่ฟันธง หมอกควันภาคใต้เกิดจาก เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียหวั่นกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ขอตรวจสอบให้แน่ชัด ว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไร เบื้องต้นคาดว่า เกิดจากไฟป่าพรุภายในประเทศ สวนทางกับกรีนพีซ ที่ระบุว่าหมอกควันภาคใต้ เป็นปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดน

 

 

อ่านต่อ...

หมอกควันไฟป่าปกคลุมหาดใหญ่ ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน 2 วันแล้ว (9 ก.ย. 62)

สำนักข่าวไทย 9 กันยายน 2562
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ยังได้รับผลกระทบจากหมอกควันจากไฟไหม้ป่าในอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่อง ค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานมา 2 วันแล้ว ขณะที่เมืองตรังเริ่มมีหมอกควันปกคลุมเช่นกัน   

 

อ่านต่อ...

ได้ผล!! ทม.หัวหิน ติดตาข่ายดักขยะคลองสมอเรียงประสบผลสำเร็จเตรียมขยายไปจุดอื่น (8 ก.ย. 62)

MGR Online 8 กันยายน 2562
หลังจากเทศบาลเมืองหัวหิน ทดลองติดตั้งตาข่ายดักขยะที่คลองสมอเรียง เพื่อป้องกันขยะไหลลงสู่ทะเลเพื่อลดภาวะสิ่งแวดล้อมและขยะในทะเลลง ล่าสุด พบว่า 4 วันที่ผ่านมา ขยะส่วนใหญ่เป็นกล่องโฟม ขวดน้ำ และพลาสติกต่างๆ ติดอยู่ในตาข่ายเพียบ เตรียมขยายพื้นที่ทำจุดอื่น

 

อ่านต่อ...

“สงขลา” ม่านหมอกควันจากไฟไหม้ป่าอินโดฯ ปกคลุมเกินค่ามาตรฐาน (9 ก.ย. 62)

MGR Online 9 กันยายน 2562
สงขลาถูกปกคลุมไปด้วยม่านหมอกควันไฟไหม้ป่าของอินโดนีเซีย โดยเฉพาะที่ อ.หาดใหญ่ คุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐานต่อเนื่องมา 2 วัน เตือนกลุ่มเสี่ยงเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้ง

 

อ่านต่อ...

ปลัดทส. นำทัพรณรงค์ ลด/เลิก ใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ตลาดนัดสวนจตุจักร (8 ก.ย. 62)

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 8 กันยายน 2562
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยในโอกาสเป็นประธานการเดิน รณรงค์การลด/เลิก ใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่ตลาดนัดจตุจักร

อ่านต่อ...

ชาวใต้เดือดร้อนPM2.5เกินมาตรฐาน หมอกควันไฟป่าอินโดฯลามไทย (8 ก.ย. 62)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 8 กันยายน 2562
ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 เพิ่มค่าเกินมาตรฐานยังปกคลุมชายแดนใต้ เหตุหมอกควันจากไฟไหม้ป่าบนเกาะสุมาตรา-เกาะบอร์เนียว อินโดลามไทย

อ่านต่อ...
ดูข่าว/บทความทั้งหมด

218608